Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ivan Mészároš PhD.

Medzinárodné projekty

* WATSIM - Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov

Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ