Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Mikuláš Oros DrSc.

Medzinárodné projekty

Ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe

Water-borne parasitic diseases in Central Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.

ONEHEALTH - One Health koncept a ľudské parazitózy viazané na vodné prostredie v strednej Európe: monitorovanie pomocou sekvenovania novej generácie

One Health concept & water-borne parasitic diseases in Central Europe: next-generation monitoring

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš DrSc.


Národné projekty

* Vplyv environmentálnej záťaže na funkčnú morfológiu a chromozómy rybích parazitov

Effect of environmental pollution on the functional morphology and chromosome of fish parasites

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ