Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.

Medzinárodné projekty

MOCAHIC - Karol IV. ako zberateľ

Charles IV as a collector

Doba trvania: 1.1.2018 - 30.11.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ciulisová Ingrid DSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ