Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Jozef Hanes DrSc.

Národné projekty

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ