Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Jana Špulerová, PhD.

Samostatná vedecká pracovníčka
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Výskumné zameranie:
Krajinná ekológia, hodnotenie biotopov pre krajinnoekologické plánovanie, biodiverzita, historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny, agroenvironmentálna politika, hodnotenie ekosystémových služieb.biodiverzita, ekosystémové služby, výskum poľnohospodár
ORCID:
Číslo ORCID