Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ĎURKOVSKÁ, Mária. Používanie IKT pomôcok pri výučbe u učiteľov v slovenských národnostných školách v Maďarsku = The Use of ICT Aids in Teaching by Teachers in Slovak Ethnic Schools in Hungary. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, 2024, roč. 23, č. 1, s. 213-226. ISSN 1336-2232. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/ssf.2024.23.1.213-226 Typ: ADFB
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - LOZIAK, Alexander - KENTOŠ, Michal - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - ISSMAILOVÁ, Samar - HELDÁKOVÁ, Lucia - KALISTOVÁ, Anna - MARTONČIK, Marcel. Well-being a stres učiteľov v marginalizovaných komunitách: systematická prehľadová štúdia. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 48. ISBN 978-80-7678-247-1. (Vega č. 2/0067/23 : Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít. Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFK
  • KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KUNDRÁTOVÁ, Patrícia. Faktory a bariéry uplatnenia sa žien v IT sektore. In Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : sborník abstraků z mezinárodní konference Zlín, 24.-25.4.2024. 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2024, s. 36. ISBN 978-80-7678-247-1. (Psychologie práce a organizace 2024: proměny světa v době digitalizace : mezinárodní konference) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus