Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrea Zemánková PhD.

Národné projekty

Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.

* PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti

Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.

Program Štipendium SAV

Program Fellowship of SAS

Doba trvania: 1.8.2013 - 31.7.2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ