Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Elena Vinceková, PhD.

vedecká pracovníčka
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/5751 0504