Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ondrej Šuch PhD., M.Sc.

Národné projekty

Klasifikácia ansámblami z neurónových sietí

Classification using ensembles of neural networks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Šuch Ondrej PhD., M.Sc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ