Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Silvia Dolinská, PhD.

tajomník vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922619
Fax: +421 55 7922604