Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HOSPODÁR, Michal - JIRÁSKOVÁ, Galina**. Operational Complexity in Subregular Classes. In Implementation and Application of Automata CIAA 2023. - Switzerland : Springer, 2023, p. 153-165. ISBN 978-3-031-402-46-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-40247-0_11 (VEGA 2/0096/23 : Automaty a formálne jazyky: popisná a výpočtová zložitosť) Typ: ADMB
  • HOSPODÁR, Michal - JIRÁSEK, Jozef - JIRÁSKOVÁ, Galina** - ŠEBEJ, Juraj. Operational Complexity: NFA-to-DFA Trade-Off. In Descriptional Complexity of Formal Systems DCFS 2023. - Switzerland : Springer, 2023, p. 79-93. ISBN 978-3-031-343-25-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34326-1_6 (VEGA 2/0096/23 : Automaty a formálne jazyky: popisná a výpočtová zložitosť) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus