Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Galina Jirásková CSc.

Národné projekty

Automaty a formálne jazyky: popisná a výpočtová zložitosť

Automatons and formal languages: descriptional and computational complexity

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ