Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Stefan Dobrev PhD.

Národné projekty

Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou

Models and algorithms for computing with incomplete information

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrev Stefan PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ