Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jaroslava Vydrová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Sociálna zmena vo fenomenologickom a postfenomenologickom kontexte
Social change in phenomenological and postphenomenological context
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020


Národné projekty

* Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia
Philosophical Anthropology and the Contemporary Civilizational Situation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.11.2020
* Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Muránsky Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ