Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Jana Vlkovičová PhD.

Národné projekty

* SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.

New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kura Branislav PhD.

* Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach

Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaločayová Barbora PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ