Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Iveta Uhliariková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CAPEK, Peter** - UHLIARIKOVÁ, Iveta. Antioxidant Active Polysaccharides Extracted with Oxalate from Wild Blackthorn Fruits (Prunus spinosa L.). In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, art. no. 4519. (2023: 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25084519 Typ: ADCA
  • ŠUTOVSKÁ, Martina - MAŽERIK, Jozef - KOCMÁLOVÁ, Michaela - UHLIARIKOVÁ, Iveta - MATULOVÁ, Mária - CAPEK, Peter**. Dendrobium officinale polysaccharides—chemical properties and pharmacodynamic effects on the airways in experimental conditions. In Archiv der Pharmazie, 2024, vol. 357, iss. 3, art. no. 2300537. (2023: 0.642 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0365-6233. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ardp.202300537 Typ: ADCA
  • UHLIARIKOVÁ, Iveta** - MATULOVÁ, Mária - LUKAVSKÝ, Jaromír - CAPEK, Peter**. An acidic exopolysaccharide α-D-galacturono-β-D-glucan produced by the cyanobacterium Scytonema sp. In Carbohydrate Research, 2024, vol. 538, art. no. 109088. (2023: 0.509 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0008-6215. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.carres.2024.109088 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus