Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - KIMIJANOVÁ, Jana**. Fear of heights shapes postural responses to vibration-induced balance perturbation at virtual height. In Frontiers in Human Neuroscience, 2023, vol. 17, art. no. 1229484, p. [1-10]. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.787 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1229484 (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Typ: ADMA
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Individual height intolerance affects postural control during the virtual height exposure. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 42-45. ISBN 9782832512326. Typ: AFG
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - KIMIJANOVÁ, Jana. Modulation of trunk symmetry using sensory stimulation in post-stroke patients: the study design. In Gait & Posture, 2023, vol. 106, p. 33. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Typ: AFG
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor. Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 7. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Typ: AFH
  • BZDÚŠKOVÁ, Diana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - KIMIJANOVÁ, Jana. Nové možnosti zlepšenia stabilizácie sedu u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. In XXXI. zjazd SS FBLR : zborník abstraktov. - Bratislava : SLS, OZ - Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2023, s. 21. ISBN 978-80-89305-66-7. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Zjazd Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie) Typ: AFH
  • KIMIJANOVÁ, Jana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - BZDÚŠKOVÁ, Diana. New possibilities of trunk symmetry modulation in stroke patients using combined sensory stimulation. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 110-113. ISBN 9782832512326. Typ: AFG
  • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. Vekom a vibračnou stimuláciou podmienené zmeny anticipačných posturálnych nastavení výkroku. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 14. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Typ: AFH
  • MARTIŠ, P. - SLOBODOVÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Z. - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana. Impact of exercise program on dual-task walking speed compared to normal gait speed in patients with Parkinson's disease: Interim analysis. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 137-140. ISBN 9782832512326. Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus