Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Janka Petőczová CSc.

Národné projekty

Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Petőczová Janka CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ