Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Zuzana Gažová DrSc.

Medzinárodné projekty

* Azobenzénové deriváty ako potenciálne terapeutiká pre Alzheimerovu chorobu

Azobenzenes as potential Alzheimer's theranostic agents

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.


Národné projekty

* Iónové kvapaliny a hlboko eutektické zmesi ako modulátory stability a agregácie proteínov

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.

Objasnenie počiatočných štádií amyloidnej agregácie proteínov - od mechanizmu k terapii

Unraveling the early events of protein amyloid aggregation - from mechanism to therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

Viaczložkové ligandy ako modulátory cieľov spojených s patogenézou Alzheimerovej choroby

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gažová Zuzana DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ