Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.

riaditeľka
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Fax: 055/ 7204139
Výskumné zameranie:
biofyzika, štruktúra proteínov, amyloidná agregácia, proteín-proteínové interakcie, ligand,
ORCID:
Číslo ORCID