Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Diana Selyemová PhD.

Národné projekty

* INFOTICK - Získanie pravdivých informácií o kliešťoch

Getting the right info on ticks

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gatial Emil PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ