Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Tomáš Jeck PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ
Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ