Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Jana Bašnáková, PhD.

vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Fax: +421 - 2 - 5477 5584