Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Ivan Brezina PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* KOGLIM - Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií
Cognitive limits of effective information processing and communication
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* KOGZLY - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie
Cognitive failures - individual predictors and intervention possibilities
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ