Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Ivan Brezina PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* KOGLIM - Kognitívne limity efektívneho spracovania a komunikovania informácií
Cognitive limits of effective information processing and communication
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ