Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ivan Brezina PhD.

Národné projekty

* KOGZLY - Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie

Cognitive failures - individual predictors and intervention possibilities

Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ