Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Vladimír Mastihuba PhD.

Medzinárodné projekty

FLAVOURsome - Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

Doba trvania: 24.10.2023 - 23.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: preklad jazyka života do udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Doba trvania: 6.10.2023 - 5.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

* WIRE - Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Doba trvania: 27.10.2021 - 26.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karnišová Potocká Elena PhD.


Národné projekty

* Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ