Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Slavomír Bystrický DrSc.

Medzinárodné projekty

Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera.

O-Specific polysaccharide responses and cholera.

Doba trvania: 1.4.2021 - 31.3.2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ