Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Peter Biely DrSc.

Medzinárodné projekty

Spôsob účinku nových typov xylánolytických enzýmov a ich úloha pri hydrolýze neprístupných štruktúr rastlinných xylánov.

Mode of action of novel types of xylanolytic enzymes and their role in hydrolysis of recalcitrant structures in plant xylans.

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biely Peter DrSc.


Národné projekty

* Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ