Information Page of SAS Employee

Ing. Ján Barančík PhD. - projects

International projects

ERA-CVD - ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
-
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Barančík Ján PhD.
Duration: 1.10.2015 - 30.9.2020
ERACoSysMed - ERACoSysMed - Spolupráca na systémoch financovania medicíny s cieľom podporiť implementáciu systémových prístupov v biológii
ERACoSysMed - Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Barančík Ján PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2019
M-ERA.NET 2 - M-ERA.NET 2 - ERA-NET for materials research and innovation
-
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Barančík Ján PhD.
Duration: 1.3.2016 - 28.2.2021
TRANSCAN – 2 - TRANSCAN 2 - ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities
TRANSCAN 2 ERA-NET: podpora národných a regionálnych programov a aktivít v translačnom výskume rakoviny
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Barančík Ján PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2019

Projects total: 4

Note:
* cosolver