Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ