Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku
Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch
Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019
* Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Election 1946 and Election 2016 in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Krivý Vladimír CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018
* Voľby 1946 a voľby 2016 na Slovensku
Election 1946 and Election 2016 in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ