Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Ing. Anna Kalistová, PhD.

E-mail: kalist@saske.sk
Oddelenie: vedúca organizačnej zložky SVÚ CSPV SAV
Akademická kvalifikácia:
Ing., 2003, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Tajovského 13, Košice, odbor ekonomika a manažment podniku
PhD., 2022, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, odbor ekologické a environmentálne vedy


Pracovné pozície:
06/2003 - 05/2016 – vedecká tajomníčka Spoločenskovedného ústavu SAV
06/2016 – súčasnosť – vedúca organizačnej zložky Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV