Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Ing. Anna Kalistová

E-mail: kalist@saske.sk
Oddelenie: vedúca organizačnej zložky SVÚ SAV
Akademická kvalifikácia:
• Ing., 2003, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Tajovského 13, Košice, odbor ekonomika a manažment podniku

Pracovné pozície:
06/2003 - 05/2016 – vedecká tajomníčka Spoločenskovedného ústavu SAV
06/2016 – súčasnosť – vedúca organizačnej zložky Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV