Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Anna Kalistová

Vedúca organizačnej zložky SvÚ CSPV SAV
Spoločenskovedný ústav
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 055/625 58 63
Výskumné zameranie:
environmentálna politika, otázky vzdelávania a školstva
ORCID:
Číslo ORCID