Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Mária Šipková

asistentka riaditeľa
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 3201