Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Elena Knopová PhD.

Národné projekty

Poetiky absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle

Poetics of absurdity, nonsense and paradox in contemporary theatre

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Knopová Elena PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ