Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PharmDr. Silvester Poništ, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - ROCHA, João - DIREITO, Rosa - FIGUEIRA, Maria Eduardo - SEPODES, Bruno - PONIŠT, Silvester. Rhodiola rosea L. Extract, A Known Adaptogen, Evaluated in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 13, art. no. 5053. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28135053 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch) Typ: ADCA
  • CHRASTINA, Martin** - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - ŠVÍK, Karol - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey - BAUEROVÁ, Katarína. Effect of Saffron Extract, Astaxanthin, and Carnosic Acid on the Levels of Matrix Metalloproteinase-9 and on Body Weight Changes in Arthritis Experiments. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol.69, no. 2, p. 26-33. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0016 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADFB
  • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - KAMGA, Kevine Silihe - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BILKA, František - NOVÁK, Peter - PAŠKOVÁ, Ľudmila - BAUEROVÁ, Katarína**. Crocus sativus L. Extract (Saffron) Effectively Reduces Arthritic and Inflammatory Parameters in Monotherapy and in Combination with Methotrexate in Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2023, vol. 15, no. 19, art. no. 4108. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu15194108 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. Vega č. 1/0429/21 : Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
  • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. The Effect of Hyaluronic Acid in Combination with Methotrexate Focussing on Oxidative Stress in Adjuvant Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 11. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
  • PRUŽINSKÁ, Katarína - SLOVÁK, Lukáš - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - JURÁNEK, Ivo - CHRASTINA, Martin - ŠVÍK, Karol - STROJNÝ, L. - AMBRO, Ľuboš - BAUEROVÁ, Katarína**. Enhanced Anti-Inflammatory Effect of the Combination of Lactiplantibacillus plantarum LS/07 with Methotrexate Compared to Their Monotherapies Studied in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, art. no. 297. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010297 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
  • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - TÓTHOVÁ, Nikola - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - PHAM, Ngoc Khanh - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of Nelumbo Nucifera Leaves Effect on Experimental Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 18. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
  • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BAUEROVÁ, Katarína. Účinky karotenoidov hodnotené v predklinickej štúdii prostredníctvom modelu adjuvantnej artritídy. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 65. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
  • ŠÍMA, Martin - LASLOP, Andrea - BORG, John Joseph - PONIŠT, Silvester - MELCHIORRI, Daniela - DRÁFI, František**. Editorial: Pharmacology of autoimmune and neuroinflammatory disease from a preclinical and clinical perspective. In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, june, art. no. 1228406. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/phar.2023.1228406 (VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. COST Action CA21139 : 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)) Typ: BDCA
  • TÓTHOVÁ, Nikola - KAMGA SILIHE, Kevine - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Azaridachta Indica (Neem) Seed Oil Effect in Experimental Arthritis – Clinical Parameters Assessment. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 20. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus