Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ladislav Vörös PhD.

Medzinárodné projekty

NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Doba trvania: 15.2.2013 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Doba trvania: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.


Národné projekty

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Doba trvania: 1.6.2021 - 31.5.2024
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

* Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ