Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ladislav Vörös PhD.

Medzinárodné projekty

NISE - Národné hnutia a prechodné štruktúry v Európe (NISE)

National Movements & Intermediary Structures in Europe (NISE)

Doba trvania: 15.2.2013 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Doba trvania: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.


Národné projekty

* History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

Politická mobilizácia, politizácia a politická ľahostajnosť slovenského obyvateľstva, 1848 - 1938

Political mobilisation, politicisation and political indifference of the Slovak population, 1848 - 1938

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Vörös Ladislav PhD.

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ