Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Alena Luptáková PhD.

Národné projekty

MineWaste - Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Staré banské diela ako zdroj environmentálneho zaťaženia prostredia

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ