Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Alena Luptáková, PhD.

Predseda vedeckej rady / samostatný vedecký pracovník
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922622
Fax: +421 55 792604
Výskumné zameranie:
biohydrometalurgia, banské odpady, biogeochémia
ORCID:
Číslo ORCID