Informačná stránka zamestnanca SAV

MVDr. Daniel Kupka, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BÁRTOVÁ, Zuzana - KUPKA, Daniel. Autotrophic growth and CO2 fixation of iron oxidizing bacteria. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. - Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • BODNÁR, Gergő - KUPKA, Daniel - JÁGER, Dávid - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Electrochemical oxidation of atrazine. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. - Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 142. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0145/15 : Bakteriálna transformácia zlúčenín síry v procesoch syntézy a degradácie materiálov). Typ: AFD
 • JÁGER, Dávid - KUPKA, Daniel - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - IVANIČOVÁ, Lucia - GALLIOS, G.P. Degradation of Reactive Black 5 by electrochemical oxidation. In Chemosphere, 2018, vol. 2, n. 10, p. 405-416. (4.427 - IF2017). ISSN 0045-6535.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] AIT AHSAINE, Hassan - SLASSI, Amine - NACIRI, Yassin - CHENNAH, Ahmed - JARAMILLO-PAEZ, Cesar - ANFAR, Zakaria - ZBAIR, Mohamed - BENLHACHEMI, Abdeljalil - ANTONIO NAVIO, Jose. Photo/Electrocatalytic Properties of Nanocrystalline ZnO and La-Doped ZnO: Combined DFT Fundamental Semiconducting Properties and Experimental Study. In CHEMISTRYSELECT. ISSN 2365-6549, 2018, vol. 3, no. 27, pp. 7778-7791., Registrované v: WOS

  [1.1] LI, Dong - SUN, Tianyi - WANG, Lu - WANG, Na. Enhanced electro-catalytic generation of hydrogen peroxide and hydroxyl radical for degradation of phenol wastewater using MnO2/Nano-GjFoam-Ni/Pd composite cathode. In ELECTROCHIMICA ACTA. ISSN 0013-4686, 2018, vol. 282, no., pp. 416-426., Registrované v: WOS

  [1.1] MA, Xiangjuan - WANG, Xin - YIN, Xiaolin - KAN, Xiangru - WANG, Zeyuan. Electrochemical stripping of cotton fabrics dyed with Reactive Black 5 in water and wastewater. In CHEMOSPHERE. ISSN 0045-6535, 2018, vol. 206, no., pp. 17-25., Registrované v: WOS

  [1.1] MAHVELATI-SHAMSABADI, Tahreh - GOHARSHADIA, Elaheh K. - SHAFAEE, Masoomeh - NIAZI, Zohreh. ZnS@ reduced graphene oxide nanocomposite as an effective sunlight driven photocatalyst for degradation of reactive black 5: A mechanistic approach. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY. ISSN 1383-5866, 2018, vol. 202, no., pp. 326-334., Registrované v: WOS

  [1.2] ÇELEBI, H. The applicability of evaluable wastes for the adsorption of Reactive Black 5. In International Journal of Environmental Science and Technology. ISSN 17351472, 2018-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - CHOVAN, Martin - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - JELEŇ, Stanislav - SÝKOROVÁ, Martina - POLLOK, Kilian - GÖTTLICHER, Jörg - KUPKA, Daniel. Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Ľubietová-Podlipa (Slovakia). In Applied Geochemistry, 2018, vol. 92, p. 59-70. (3.088 - IF2017). ISSN 0883-2927. Typ: ADCA
 • TOMČOVÁ, Jana - KUPKA, Daniel - MAČINGOVÁ, Eva - JÁGER, Dávid - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Determination of the PAHs in soil contaminated with coal tar. In Metallurgy Junior 2018. Eds. Pikna, Ľ., Heželová, M.,. - Košice : Technical University of Košice, 2018, p. 130-132. ISBN 978-80-553-2971.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie). Typ: AFD
 • TOMČOVÁ, Jana - KUPKA, Daniel - MAČINGOVÁ, Eva - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS AFTER BIOLOGICAL DEGRADATION OF CONTAMINATED SOIL. In Biotechnology & Metals 2018 : Book of Abstracts the 5th International Scientific Conference, Košice, Oktober 10-11, 2018 Košice,. - Košice : Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice & Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Sciences Slovak Mining Society at the Institute of Geotechnics SAS, 2018, p. 75-76.(FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. VEGA č. 2/0158/15 : Mikrovlnná syntéza polykomponentných materiálov pre úpravnícke a environmentálne technológie. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus