Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MVDr. Daniel Kupka PhD.

Medzinárodné projekty

* CLEANWATER - Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami

Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.


Národné projekty

* COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

* Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín

Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

* MineWaste - Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ