Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Igor Broska, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor. Príklad využitia stability monazitu pri identifikovaní tribečského alpínskeho granitového duplexu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 11-13. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
  • BROSKA, Igor** - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - MARASZEWSKA, Maria. Variscan magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab-breakoff? Implication from age data and mineralogy. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 6-7. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
  • 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. Editor Igor Broska, Friedrich Finger, Jiří Žák. 1. vyd. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 36 s. ISBN 978-80-224-2012-9 (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: GII
  • CATLOS, Elizabeth J.** - CAMPOS, Daniel - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - STOCKLI, Daniel - KETCHAM, Richard A. - WU, Chen - DING, Lin - MILLER, Nathan R. Exhumation of the High Tatra Mountains and implications for the Western Carpathians (Slovakia). In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 8. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
  • JANOUŠEK, Vojtěch** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - SOEJONO, I. Early, subduction-related plutonism in the Central European Variscan Belt: Correlation between Bohemian Massif and Central Western Carpathians. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 14-16. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
  • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian - BROSKA, Igor. Kryštalinikum Tatier - etalón poznania v Západných Karpatoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 62-65. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
  • MARASZEWSKA, Maria - MAJKA, Jarosław** - HARLOV, Daniel - MANECKI, Maciej - SCHNEIDER, David A. - BROSKA, Igor - MYHRE, Per-Inge. Multi-stage metamorphic and metasomatic imprints on apatite-monazite-xenotime assemblages in a set of small iron oxide-apatite (IOA) ore bodies, Prins Karls Forland, Svalbard. In Ore Geology Reviews, 2023, vol. 155, art. no. 105344. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR). ISSN 0169-1368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105344 Typ: ADCA
  • MARASZEWSKA, Maria** - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy. Accessory U-Th-REE minerals in leucogranite in Nízke Tatry Mts., Western Carpathians: The story of melts, fluids and ores. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 20-21. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
  • SOBOCKÝ, Tomáš** - UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Granitové pegmatity Západných Karpát, Slovensko: prehľad vzácnoprvkovej mineralizácie. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 87-88. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus