Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Tomáš Dermek

Kontaktná adresa:


Ing. Tomáš Dermek
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Ďalšie informácie