Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Michal Kadúc

Medzinárodné projekty

* EuroCC - Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC

National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.


Národné projekty

* NSCC - Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

-

Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ