Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Michal Kadúc - projektová činnosť

Národné projekty

* SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Convergence
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
* SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ