Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Geofyzikálny odbor
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Slovenská republika