Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Rudolf Hladík

Národné projekty

* SNK - Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ