Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Milan Zeman

Národné projekty

* NAPONET - Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Nationalism, populism and social networks in a comparative perspective

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

* Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.

* REPRO-150 - Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien

Reproductions of Religious and Worldviews Structures in Slovakia. A Hundred and Fifty Years of Change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.

* REPRO-150 - Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien.

Reproductions of Religious and Worldviews Structures in Slovakia. A Hundred and Fifty Years of Change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Tížik Miroslav PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ