Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Róbert Gáfrik PhD.

Národné projekty

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ