Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Marián Sedlák DrSc.

Národné projekty

Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ