Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Marián Sedlák DrSc.

Národné projekty

Mezoškálové javy v systémoch polymérnych a nepolymérnych látok a metodológia skúmania

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ