Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Marián Sedlák DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

NANOSEG - Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020
Samousporiadanie polymérnych a nepolymérnych materiálov v kvapalnom stave na mezoškálach
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ