Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Marián Sedlák, DrSc.

vedúci Laboratória experimentálnej chemickej fyziky
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: 055/7922245 č.d. 522 (W47)
Fax: 055/6336292