Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Dobroslava Bujňáková PhD

Medzinárodné projekty

ENOVAT - Európska sieť pre optimalizáciu veterinárnej antimikrobiálnej liečby

European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment

Doba trvania: 15.11.2019 - 14.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD


Národné projekty

* Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok

The skin microbiome in dogs under physiological and pathological conditions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Strompfová Viola DrSc.

* ALTZINC - Potenciál a perspektíva alternatívnych zdrojov zinku vo výžive hospodárskych zvierat

Potential and prospect of alternative zinc sources in animal nutrition

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čobanová Klaudia PhD.

Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat.

Iron intake and antibiotic resistance in food animal Enterobacterales.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bujňáková Dobroslava PhD

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ