Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PharmDr. Tereza Goliaš PhD.

Národné projekty

Metabolická charakterizácia nádorových buniek semenníkov s cieľom zvýšiť citlivosť rezistentných buniek na cisplatinu

Metabolic profiling of testicular cancer cells to increase the sensitivity of resistant cells to cisplatin

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

CO2CANCER - Oxid uhličitý v nádorovom metabolizme glukózy: prehliadaná Achillova päta rakoviny

Carbon dioxide in cancer glucose metabolism: an overlooked Achilles’ heel of cancer

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ